Chèn số đếm từ trong tài liệu của bạn - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chèn số đếm từ trong tài liệu của bạn

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Để xem số đếm chữ trong tài liệu của bạn, hãy nhìn vào thanh trạng thái ở dưới cùng cửa sổ Word. Word có thể chèn số đếm chữ vào tài liệu và cập nhật thông tin đó thường xuyên như ý bạn.

Bài viết này áp dụng cho: Word 2016 Word 2013.

  1. Bấm vào tài liệu nơi bạn muốn xuất hiện số đếm chữ.
  2. Bấm Chèn > Phần Nhanh > Trường

  3. Trong danh sách Tên Trường, hãy bấm NumWords, rồi bấm OK.

     

    GHI CHÚ: Bạn cũng có thể thêm số trang hay ký tự bằng cách bấm NumPages hoặc NumChars trong danh sách Tên trường.

Để cập nhật thông tin, hãy bấm phải chuột vào nơi bạn đã thêm số trang rồi chọn Cập nhật Trường.

Nếu bạn muốn tự động cập nhật thông tin khi bạn in, hãy bấm Trường > Tùy chọn > Hiển thị rồi sau đó dưới Tùy chọn in chọn Cập nhật trường trước khi in.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z