Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa, chính tả và ký hiệu - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa, chính tả và ký hiệu

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể sử dụng tính năng Tự Sửa để sửa các lỗi đánh máy, lỗi viết hoa và các từ viết sai chính tả, đồng thời tự động chèn ký hiệu cũng như các đoạn văn bản khác. Theo mặc định, tính năng Tự Sửa sẽ sử dụng một danh sách chuẩn về các từ viết sai chính tả và ký hiệu thường gặp nhưng bạn cũng có thể sửa đổi các mục nhập trong danh sách này.

Tất cả tác vụ được mô tả trong bài viết này đều được thực hiện trên tab Tự Sửa.

 

Trước tiên, mở tab ự Sửa bằng cách làm theo các hướng dẫn cho chương trình Office của bạn, và sau đó bấm vào tác vụ mà bạn muốn dưới đây.

Mở tab Tự Sửa trong chương trình Office của bạn

Tất cả chương trình ngoại trừ Outlook:

 • Bấm vàoTệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

   

Outlook:

 • Bấm vào Tệp >Tùy chọn > Thư > Tùy chỉnh Trình soạn thảo > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa.

   

  Tự động sửa chữ hoa

Bạn có thể bật hoặc tắt nhiều tùy chọn khác nhau để tự động sửa viết hoa trên tab Tự Sửa.

Trên tab Tự Sửa, chọn hoặc bỏ chọn bất kỳ hộp kiểm nào sau đây:

 • Sửa HAi CHữ hoa ĐẦu
 • Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu
 • Viết hoa chữ cái đầu tiên của các ô trong bảng
 • Viết hoa tên của ngày
 • Sửa việc sử dụng nhầm phím cAPS LOCK

Bạn có thể chỉ định ngoại lệ đối với một vài quy tắc viết hoa. Các ngoại lệ bạn đặt sẽ áp dụng cho tất cả chương trình Office có hỗ trợ tính năng Tự Sửa, có nghĩa là mọi thay đổi của bạn với danh sách này trong một chương trình cũng ảnh hưởng đến các chương trình khác.

Trên tab Tự Sửa, bấm vào Ngoại lệ, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Sửa VIết HOa HAi CHữ CÁi ĐẦu và bạn muốn ngăn tính năng Tự Sửa sửa một từ cụ thể chứa cả chữ hoa và chữ thường (chẳng hạn như “IDs”), hãy bấm vào tab VIết HOa HAi CHữ CÁi ĐẦu.

  Để thêm một từ vào danh sách ngoại lệ, hãy nhập từ đó vào hộp, rồi bấm vào Thêm. Để xóa một từ, chọn từ đó, rồi bấm vào Xóa.

 • Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu và bạn muốn ngăn tính năng Tự Sửa viết hoa các từ theo sau một số từ viết tắt nhất định (chẳng hạn như “ch.”), hãy bấm vào tab Chữ cái Đầu tiên.

  Để thêm một từ vào danh sách ngoại lệ, hãy nhập từ đó vào hộp, rồi bấm vào Thêm. Để xóa một từ, chọn từ đó, rồi bấm vào Xóa.

  Thêm Hoặc thay đổi các mục trong danh sách Tự sửa

  Bạn có thể dùng tính năng Tự Sửa để làm những điều sau đây:

  • Tự động phát hiện và sửa những lỗi đánh máy hoặc từ viết sai chính tả – Ví dụ: nếu bạn nhâp teh rồi đến dấu cách, tính năng Tự Sửa sẽ tự động thay bằng the. Nếu bạn nhập This is theh ouse rồi đến dấu cách, tính năng Tự Sửa sẽ tự động thay bằng This is the house.
  • Chèn nhanh ký hiệu – Ví dụ: nhập (c) để chèn ©. Nếu danh sách các mục nhập Tự Sửa tích hợp sẵn không có những ký hiệu bạn muốn thì bạn có thể thêm mục nhập.
  • Chèn nhanh bất kỳ đoạn văn bản dài nào – Ví dụ: nếu bạn phải nhập nhiều lần một cụm từ như lợi nhuận đầu tư, bạn có thể thiết lập để chương trình tự động nhập cụm từ này khi bạn nhập lndt.

  Toàn bộ những công dụng này của tính năng Tự Sửa đều được hỗ trợ bởi hai danh sách từ song song. Từ thứ nhất là từ bạn nhập, còn từ hoặc cụm từ thứ hai là nội dung mà chương trình sẽ tự động nhập để thay thế từ đó.

  Danh sách Tự Sửa áp dụng cho mọi chương trình Office có hỗ trợ tính năng Tự Sửa, nghĩa là khi bạn thêm hoặc xóa một từ khỏi danh sách trong một chương trình Office thì các chương trình Office còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

  Thêm, thay đổi hoặc xóa một mục nhập văn bản vào danh sách tự sửa

  1. Trên tab Tự Sửa, hãy bảo đảm đã chọn hộp kiểm Thay thế́ văn bản khi bạn nhập.
  2. Trong hộp Thay thế, hãy nhập từ hoặc cụm từ bạn thường viết sai chính tả — ví dụ, gõ thường.
  3. Trong hộp Với, nhập từ viết đúng chính tả — ví dụ, nhập thường.
  4. Bấm Thêm.

   Để thay đổi văn bản thay thế cho một mục nhập, hãy chọn mục nhập đó trong danh sách, rồi nhập một mục nhập mới vào hộp Bằng.

   Để xóa một mục nhập, hãy chọn mục nhập đó trong danh sách, rồi bấm vào Xóa.

   Thêm một mục nhập tự sửa cho một biểu tượng

   Nếu danh sách tự sửa dựng sẵn mục nhập không chứa các ký hiệu mà bạn muốn, bạn có thể thêm mục nhập.

   1. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu tượng , bấm vào biểu tượng, sau đó bấm Biểu tượng khác.

     

   2. Bấm tab biểu tượng hoặc tab Ký tự đặc biệt .
   3. Chọn ký hiệu hoặc ký tự đặc biệt mà bạn muốn thiết lập là một mục nhập tự sửa.
   4. Bấm tự sửa.

    Ký hiệu hoặc ký tự sẽ xuất hiện trong hộp với .

   5. Trong hộp thay thế , nhập chuỗi văn bản mà bạn muốn Word tự động thay đổi thành các ký hiệu hoặc ký tự mà bạn đã chọn, chẳng hạn như \alpha.
   6. Bấm Thêm.
   7. Bấm OK.
   8. Đóng hộp thoại biểu tượng .

    Thêm từ tính năng Tự sửa bỏ qua ( ngoại lệ )

    Nếu bạn thường xuyên sử dụng một từ không có trong từ điển chính nhưng tương tự với một từ trong từ điển chính thì tính năng Tự Sửa có thể gây rắc rối cho bạn khi liên tục thay đổi chính tả của từ đó. Bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách thêm từ đó vào danh sách ngoại lệ, đây là tập hợp các từ mà tính năng Tự Sửa sẽ không thay đổi.

    1. Trên tab Tự Sửa, bấm vào Ngoại lệ, rồi bấm vào Các Chỉnh sửa Khác.
    2. Nhập từ bạn muốn tính năng Tự Sửa bỏ qua vào hộp Không sửa.
    3. Bấm Thêm rồi bấm OK.

     Tự động thêm từ làm ngoại lệ khi bạn hoàn tác các thay đổi của tính năng Tự sửa

     Nếu tính năng Tự Sửa thực hiện một chỉnh sửa không mong muốn khi bạn đang soạn thảo tài liệu thì bạn có thể hoàn tác bằng cách nhấn CTRL+Z. Bạn có thể đặt cấu hình để chương trình Office tự động thêm từ vào danh sách ngoại lệ khi bạn hoàn tác một thay đổi của tính năng Tự Sửa. Sau khi bạn thêm từ vào danh sách ngoại lệ, tính năng Tự Sửa sẽ ngừng thay đổi từ đó.

     GHI CHÚ:  Danh sách ngoại lệ áp dụng với mọi chương trình Office có hỗ trợ tính năng Tự Sửa. Điều này có nghĩa là bất kỳ từ nào mà bạn thêm làm ngoại lệ trong một chương trình cũng sẽ trở thành ngoại lệ trong tất cả chương trình Office khác.

     1. Trên tab Tự Sửa, bấm vào Ngoại lệ, rồi bấm vào Các Chỉnh sửa Khác.
     2. Chọn Tự động thêm từ vào danh sách.
     3. Bấm OK.

      Tắt tính năng Tự sửa

      Nếu bạn muốn ngăn tất cả thay đổi và thay thế tự động do tính năng Tự Sửa tạo ra, hãy mở tab Tự Sửa, rồi:

      • Bỏ chọn toàn bộ hộp kiểm ở đầu tab để tắt tất cả tính năng viết hoa tự động.
      • Bỏ chọn hộpThay thế văn bản khi bạn nhập để tắt tất cả tính năng thay thế văn bản tự động.

       Đảm bảo rằng tính năng Tự sửa đang sự dụng từ điển chính mà trình soát chính tả sử dụng

       Khi bạn cài đặt Microsoft Office, theo mặc định, tính năng Tự Sửa được đặt để cố gắng khớp và sửa một từ viết sai chính tả bằng một từ có trong từ điển chính được trình soát chính tả sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đảm bảo rằng tùy chọn này đã bật, hãy thực hiện như sau.

       1. Trên tab Tự Sửa, chọn Tự động sử dụng các đề xuất từ trình soát chính tả nếu chưa chọn tùy chọn này.
       2. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi, hãy bấm vào OK để thay đổi có hiệu lực.