Sử dụng tính năng phối thư để tạo và gửi thư, nhãn và phong bì hàng loạt - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sử dụng tính năng phối thư để tạo và gửi thư, nhãn và phong bì hàng loạt

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Các tổ chức liên lạc với khách hàng thông qua hoạt động hàng ngày. Việc liên lạc có thể có các biểu mẫu khác nhau: thư chào mừng, thông báo đặc biệt, email cảm ơn và hóa đơn chẳng hạn. Tính năng phối thư trong Word có thể giúp tổ chức tạo ra nhiều biểu mẫu văn bản liên lạc hiệu quả hơn.

Với quy trình phối thư, tổ chức của bạn có thể tạo một loạt thư hoặc email được cá nhân hóa để gửi cho các liên hệ chuyên môn của bạn. Mỗi thư hoặc email có thể bao gồm cả nội dung tiêu chuẩn và tùy chỉnh. Ví dụ: bạn có thể chọn chào từng người nhận bằng tên của họ, sử dụng địa chỉ gửi thư của họ hoặc thêm thông tin duy nhất như là số thành viên. Tất cả những thông tin bạn dùng để tùy chỉnh thư hoặc email được lấy từ các mục nhập trong nguồn dữ liệu của bạn, có thể là một danh sách gửi thư.

Bằng cách kết hợp thư hoặc email với một danh sách gửi thư, bạn có thể tạo tài liệu phối thư gửi email hàng loạt cho những người cụ thể hoặc tới tất cả mọi người trong danh sách gửi thư của mình. Bạn cũng có thể tạo và in nhãn gửi thư, cũng như phong bì bằng quy trình phối thư.

Bài viết này áp dụng Cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word Starter 2010.

Quy trình phối thư

Quy trình phối thư có ba tài liệu liên quan đến việc tạo và in thư, cũng như email hoặc nhãn và phong bì.

  • Tài liệu chính của bạn
    Tài liệu này chứa văn bản và đồ họa (như logo hoặc hình ảnh) giống nhau cho từng phiên bản của tài liệu được phối. Ví dụ về nội dung giống nhau là địa chỉ phúc đáp trên phong bì hoặc trong phần nội dung thư hoặc thư email.
  • Danh sách gửi thư của bạn
    Tài liệu này chứa dữ liệu được sử dụng để nhập thông tin vào tài liệu chính của bạn. Ví dụ: danh sách gửi thư của bạn chứa các địa chỉ cần được in trên nhãn hoặc phong bì.
  • Tài liệu được phối của bạn
    Tài liệu này là sự kết hợp giữa tài liệu chính và danh sách gửi thư. Thông tin được kéo từ danh sách gửi thư của bạn và chèn vào tài liệu chính của bạn, dẫn đến tài liệu được phối—thư, email, nhãn hoặc phong bì—được cá nhân hóa cho những người khác nhau trong danh sách gửi thư.
 

Bạn muốn tạo tài liệu gửi thư hàng loạt nào?

Bạn sử dụng loại danh sách gửi thư nào?

Word có thể lấy dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để thực hiện phối thư. Nếu bạn không có danh sách gửi thư, bạn có thể tạo một danh sách trong quá trình phối thư. Đây là danh sách một số nguồn dữ liệu đơn giản mà bạn có thể sử dụng để phối thư.

Bây giờ, bạn đã chọn tài liệu gửi thư hàng loạt, đồng thời, danh sách gửi thư của bạn đã sẵn sàng, tiếp tục và thực hiện phối thư, đồng thời gửi thư cho khách hàng.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z