Tạo biểu mẫu mà người dùng có thể điền hoặc in trong Word - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tạo biểu mẫu mà người dùng có thể điền hoặc in trong Word

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể tạo biểu mẫu trong Microsoft Word bằng cách bắt đầu với một mẫu và thêm kiểm soát nội dung, bao gồm các hộp kiểm, ô văn bản, bộ chọn ngày và danh sách thả xuống. Những người khác có thể sử dụng Word để điền vào biểu mẫu trên máy tính của họ. Trong kịch bản nâng cao, mọi kiểm soát nội dung mà bạn thêm vào biểu mẫu đều có thể được liên kết với dữ liệu.

Bạn cũng có thể tạo biểu mẫu bằng cách bắt đầu với một mẫu. Nhiều mẫu biểu mẫu có sẵn trên trang web Office.com.

Hãy làm theo các bước sau để tạo biểu mẫu trong Word.

Bước 1: Hiện tab Nhà phát triển

 1. Bấm vào tab Tệp.
 2. Bấm Tùy chọn.
 3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.
 4. Trong phần Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm Tab Chính.
 5. Trong danh sách, hãy chọn hộp kiểm Ng 

Bước 2: Mở mẫu hoặc tài liệu để tạo biểu mẫu dựa vào đó

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể bắt đầu từ mẫu biểu mẫu. Hoặc bạn có thể bắt đầu với tài liệu trống và lưu dưới dạng tài liệu hoặc mẫu để tái sử dụng trong tương lai.

Bắt đầu bằng mẫu biểu mẫu

 1. Bấm vào tab Tệp.
 2. Bấm vào Mới.
 3. Tìm kiếm Biểu mẫu trong hộp tìm kiếm Mẫu.
 4. Bấm vào biểu mẫu phù hợp với loại mà bạn muốn tạo.
 5. Bấm vào Tải xuống nếu bạn đang sử dụng Word 2010 hoặc Tạo nếu bạn đang sử dụng Word 2013 hoặc 2016.
 6. Bấm vào tab Tệp lần nữa, bấm Lưu Dưới dạng và chọn một vị trí để lưu biểu mẫu.
 7. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, nhập tên cho mẫu hoặc tài liệu mới, rồi bấm Lưu.

Bắt đầu với một tài liệu trống

Nếu bạn muốn tạo mẫu của riêng bạn, hãy bắt đầu với một tài liệu mới và lưu tài liệu mới đó dưới dạng mẫu

 1. Trong tài liệu biểu mẫu bạn đã tạo, hãy bấm vào tab Tệp.
 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.
 3. Bên dưới Lưu Dưới dạng, hãy chọn Mẫu Word từ menu.
 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, nhập tên tệp cho mẫu mới, rồi bấm vào Lưu.

Bước 3: Thêm nội dung vào biểu mẫu

Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế, rồi chèn các điều khiển bạn muốn.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Chèn một điều khiển văn bản vào nơi người dùng có thể nhập văn bản

Chèn điều khiển hình ảnh

Chèn điều khiển khối dựng

Chèn hộp tổ hợp hoặc danh sách thả xuống

Chèn bộ chọn ngày

Chèn hộp kiểm

Sử dụng kiểm soát biểu mẫu kế thừa

Chèn một điều khiển văn bản vào nơi người dùng có thể nhập văn bản

Trong điều khiển nội dung văn bản có định dạng, người dùng có thể định dạng văn bản là đậm hoặc nghiêng và họ có thể gõ nhiều đoạn văn. Nếu bạn muốn hạn chế những nội dung mà người dùng thêm vào, hãy chèn điều khiển nội dung văn bản thuần túy.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm Quản lý Nội dung Văn bản Có định dạngẢnh ribbon hoặc Quản lý Nội dung Văn bản Thuần Ảnh ribbon .

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn điều khiển hình ảnh

GHI CHÚ: Ngày 11 tháng 7 năm 2016: Nếu bạn thử sử dụng kiểm soát nội dung hình ảnh dưới dạng mẫu trong Office 2016 nhưng bạn không thể sử dụng được, hãy cập nhật lên Office 2016 bản dựng 16.0.6965.2063. Để tải ngay bản cập nhật, hãy mở ứng dụng Office 2016 bất kỳ, rồi bấm vào Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật>Cập nhật Ngay. Để tìm hiểu thêm, hãy đi đến trang ghi chú phát hành của chúng tôi, rồi dưới Kênh, bấm vào Hiện tại.

Điều khiển hình ảnh thường được dùng cho các mẫu, nhưng bạn cũng có thể thêm điều khiển hình ảnh vào biểu mẫu.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào Quản lý Nội dung Hình ảnh.

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn điều khiển khối dựng

Bạn có thể sử dụng kiểm soát khối dựng khi bạn muốn mọi người chọn một khối văn bản cụ thể. Ví dụ: kiểm soát khối dựng rất hữu ích nếu bạn đang thiết lập mẫu hợp đồng và bạn cần thêm văn bản mẫu khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hợp đồng. Bạn có thể tạo kiểm soát nội dung văn bản có định dạng cho mỗi phiên bản của văn bản mẫu, sau đó, bạn có thể dùng kiểm soát khối dựng làm bộ chứa cho kiểm soát nội dung văn bản có định dạng.

Bạn cũng có thể dùng điều khiển khối dựng trong biểu mẫu.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào Kiểm soát Nội dung Khối dựng (trong Word 2016, mục này có nhãn Kiểm soát Nội dung Thư viện Khối dựng).

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn hộp tổ hợp hoặc danh sách thả xuống

Trong hộp tổ hợp, người dùng có thể chọn từ danh sách các lựa chọn do bạn cung cấp hoặc họ có thể gõ thông tin riêng của mình. Trong danh sách thả xuống, người dùng chỉ có thể chọn từ danh sách các lựa chọn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Điều khiển Nội dung Hộp Tổ hợp Ảnh nút hoặc Điều khiển Nội dung Danh sách Thả xuống Ảnh ribbon .
 2. Chọn điều khiển nội dung, sau đó trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Thuộc tính.

 1. Để tạo danh sách lựa chọn của bạn, dưới Thuộc tính Danh sách Thả xuống, hãy bấm vào Thêm.
 2. Nhập một lựa chọn vào hộp Tên Hiển thị, chẳng hạn như CóKhông hoặc Có thể.Hãy lặp lại bước này cho đến khi tất cả các lựa chọn đều có trong danh sách thả xuống.
 3. Điền vào bất kỳ thuộc tính nào khác bạn muốn.

  GHI CHÚ: Nếu bạn chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung, người dùng sẽ không thể bấm vào lựa chọn.

Chèn bộ chọn ngày

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển nút chọn ngày.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào Quản lý Nội dung Bộ chọn Ngày.

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn hộp kiểm

 1. Hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn điều khiển hộp kiểm.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào Quản lý Nội dung Hộp kiểm.

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Sử dụng kiểm soát biểu mẫu kế thừa

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn kiểm soát kế thừa.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào thả xuống Biểu mẫu Kế thừa.
 3. Chọn kiểm soát Biểu mẫu Kế thừa hoặc Kiểm soát Active X mà bạn muốn đưa vào.

Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung

Mỗi điều khiển nội dung có các thuộc tính mà bạn có thể đặt hoặc thay đổi. Ví dụ: quản lý bộ chọn ngày cung cấp các tùy chọn cho định dạng bạn muốn dùng để hiển thị ngày.

 1. Hãy bấm vào điều khiển nội dung bạn muốn thay đổi.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào Thuộc tính và thay đổi các thuộc tính mà bạn muốn.

Bước 5: Thêm văn bản hướng dẫn vào biểu mẫu

Văn bản hướng dẫn có thể nâng cao tính khả dụng của biểu mẫu do bạn tạo và phân phát. Bạn có thể thay đổi văn bản hướng dẫn mặc định trong điều khiển nội dung.

Để tùy chỉnh văn bản hướng dẫn mặc định cho những người dùng biểu mẫu, bạn hãy làm như sau:

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế.

 1. Hãy bấm vào điều khiển nội dung nơi bạn muốn thay đổi văn bản hướng dẫn chỗ dành sẵn.
 2. Sửa văn bản chỗ dành sẵn và định dạng văn bản đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.
 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế để tắt tính năng thiết kế và lưu văn bản hướng dẫn.

GHI CHÚ: Bạn đừng chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung nếu bạn muốn người dùng biểu mẫu thay thế văn bản hướng dẫn bằng văn bản của chính họ.

Bước 6: Thêm bảo vệ vào biểu mẫu

Bảo vệ biểu mẫu nghĩa là không để mẫu bị thay đổi – mọi người có thể điền vào biểu mẫu được bảo vệ, nhưng họ không thể thay đổi các kiểm soát hoặc thuộc tính kiểm soát. Thêm bảo vệ cho biểu mẫu của bạn bằng cách đưa tất cả nội dung biểu mẫu vào một nhóm.

MẸO: Nếu muốn, bạn có thể kiểm tra biểu mẫu trước khi phân phát. Hãy mở biểu mẫu, điền vào biểu mẫu như người dùng sẽ điền, rồi lưu bản sao ở vị trí bạn muốn.

 1. Mở biểu mẫu mà bạn muốn thêm bảo vệ.
 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Tất cả.Phím tắt: Bấm trong tài liệu và nhấn CTRL+A.
 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm Nhóm, sau đó, nếu được nhắc, hãy bấm lại vào Nhóm.
  Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
  Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z