Hoàn thiện hình khối trong Illustrator - hướng dẫn chỉnh sửa (P2) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hoàn thiện hình khối trong Illustrator – hướng dẫn chỉnh sửa (P2)

Adobe Ilustrator

Typography

Thủ thuật

Icon

Màu sắc

Ứng dụng

(tiếp theo)

Trong bài viết phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục học thao tác để hoàn thiện hình khối. Sử dụng Adobe Illustrator, phần mềm sẽ cung cấp các ứng dụng tiện ích nhất. Qua đó, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa hình phẳng, nét vẽ phù hợp với thiết kế. Nhờ hiệu ứng phong phú Illustrator cung cấp, bạn sẽ thu được sản phẩm độc, lạ.

4. Hoàn thiện việc làm tròn góc của Live Polygon (hình đa giác động)

Kéo nút đơn với chức năng chỉnh sửa hình vòng cung để làm tròn tất cả góc đa giác. Để chỉnh sửa một góc riêng lẻ, sử dụng công cụ Direct Selection. Sau đó, click điểm neo ở góc để điều chỉnh.

Nhấn Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS). Sau đó, click vào nút điều chỉnh để có được kiểu góc bạn muốn. Ví dụ: Round, Inverted Round hay Chamfer. Click hai lần vào nút điều chỉnh để truy cập menu Corners. Bây giờ, bạn có thể tùy ý điều chỉnh hình ảnh và các phần liên quan vòng tròn.

5. Vẽ và hoàn thiên một Live Ellipse (hình ellipse động)

Thay đổi tự động các thông số của Live Ellipse. Bạn có thể thực hiện thao tác này bằng cách click vào nút điều chỉnh hộp bao quanh. Xem thêm video How to draw Live Ellipse để hình dung rõ hơn thao tác.

Giữ Shift và kéo nút điều chỉnh hộp bao quanh. Bước này sẽ giúp bạn điều chỉnh kích thước hình khối theo tỉ lệ. Nhấn Alt (Option) và giữ Shift. Đồng thời, kéo chuôt để căn chỉnh hình theo tỉ lệ từ trung tâm.

Để xoay hình ellipse, di chuyển chuột ra xa nút điều chỉnh hộp bao quanh. Chỉ dừng lại khi thấy xuất hiện biểu tượng Rotate. Sau đó, chỉ cần kéo chuột để xoay hình. Một hộp Angle Readout xuất hiện khi bạn kéo chuột.

Tip: Giữ Shift khi kéo chuột để căn chỉnh được góc 45°.

6. Hoàn thiện hình vẽ thú vị bằng cách cắt một vài “miếng bánh”

Kéo một trong các nút điều chỉnh phần hình để tạo hình một “miếng bánh”.

Tip: Click biểu tượng Invert Pie bên dưới mục Shape Properties trong bảng Control. Hoặc nhấn chọn trong bảng Transform, dưới Ellipse Properties để đảo ngược hình dáng miếng bánh.

Tip: Để đưa hình miếng bánh trở về hình ellipse ban đầu, click hai lần vào nút điều chỉnh miếng bánh.

(còn nữa)