Title độc đáo với Illustrator - hướng dẫn thiết kế (P2) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Title độc đáo với Illustrator – hướng dẫn thiết kế (P2)

Adobe Ilustrator

Typography

Thủ thuật

Icon

Màu sắc

Ứng dụng

(tiếp theo)

Trong bài viết phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau hoàn thành các thao tác tạo title. Bằng phần mềm Adobe Illustrator, các bạn có thể dễ dàng thu được sản phẩm độc đáo.

3. Thêm một title

Chọn công cụ Selection và click vào một phần bảng vẽ để thêm một điểm chỉnh sửa.

Trong bảng Control, gõ 60 pt trên menu Font Size. Click biểu tượng Align Center.

Gõ tiêu đề của bạn. Sau đó, nhấn ESC để thoát khỏi công cụ Type. Tự động chọn phần text bạn muốn.

Tiếp theo, hãy định hình phong cách cho văn bản.

Trong bảng Control, click vào menu kéo Font và chọn một kiểu font có sẵn. Hoặc cách khác, bạn có thể thêm kiểu font mới từ Adobe Typekit Library. Nơi này luôn sẵn sàng chào đón thành viên Creative Cloud. Nhấn Add Fonts from Typekit để khởi động trong trình duyệt của bạn.

Bạn có thể lựa chọn từ hàng nghìn kiểu font chất lượng cao trong Typekit Library. Gõ tiêu đề của bạn trong phần tìm kiếm để xem chúng trông ra sao với từng kiểu font khác nhau.

Nếu bạn muốn làm theo, gõ Raleway ở phần tím kiếm. Click + Use fonts. Chọn Select All và click Sync selected fonts. Font chữ sẽ được thêm vào phần mềm trên máy tính để sử dụng cho thiết kế của bạn.

Chú ý: Một số kiểu font sẽ chỉ khả dụng với tài khoản Creative Cloud trả tiền. Xem Getting started with Typekit để biết thêm chi tiết.

Mở Illustrator, chọn Raleway từ danh sách Font và Bold từ menu Font Style.

4. Thêm màu sắc cho title

Rất dễ để tạo ra một sự phối hợp màu sắc thống nhất bằng cách mượn màu từ hình nền.

Chọn công cụ Eyedropper. Click vào bất cứ phần nào của ảnh để lấy mẫu màu sắc. Cài đặt chúng cho phần văn bản được chọn.

Để chỉnh sửa màu mẫu hay chọn màu sắc của riêng mình, click hai lần vào biểu tượng Fill Color trên bảng Tools. Sử dụng Color Picker để chọn sắc độ khác.

(còn nữa)

Xem thêm tại Thiết kế tiêu đề độc đáo với Illustrator – P3.

Đặc biệt, bạn có thể nâng cao kĩ năng thiết kế với khóa học từ giảng viên quốc tế trường Arena Multimedia Học thiết kế banner quảng cáo với Photoshop, Ilustrator, Animate.