Flyer phong cách - hướng dẫn thiết kế với InDesign (P2) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Flyer phong cách – hướng dẫn thiết kế với InDesign (P2)

Adobe InDesign

Ứng dụng

Thủ thuật

(tiếp theo)

Trong bài viết phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục thao tác tạo flyer. Như các bạn đã thấy, các hướng dẫn chúng tôi đưa ra vô cùng ngắn gọn. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện để thiết kế sản phẩm của riêng mình. Với các tính năng tiện ích InDesign đem lại, các bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả như ý. Cùng theo dõi tutorial sau đây và ứng dụng linh hoạt bạn nhé!

3. Tạo một tiêu đề cho flyer

Bây giờ, hãy thêm vào tiêu đề lớn để quảng bá cho sự kiện. Nhấn T để chọn công cụ Type. Kéo chuột để vẽ một khung văn bản cho tiêu đề.

Bạn muốn thêm kiểu font từ dịch vụ kiểu chữ của Adobe Typekit? Click Add Fonts from Typekit. Trên trang Adobe Typekit, nhấn Desktop Use và “League Gothic“. Sau đó, nhấn + Use Font. Chọn mục Regular và Italic. Nhấn Sync cho các kiểu chữ đã chọn. Cuối cùng, nhấn Close. Bây giờ, các kiểu font đã được đồng bộ hóa và sẵn sàng trên InDesign. Bạn có thể tùy ý sử dụng chúng. Trở lại danh sách Fonts trên bảng Control và chọn các kiểu chữ được nói tới phía trên.

Gõ dòng chữ Type mic night. Để tạo hình kiểu chữ, click 3 lần vào văn bản để chọn chúng. Sau đó, click mũi tên đi xuống ở mục Fonts trên bảng Control. Click Apply Typekit Filter để quan sát các kiểu chữ Typekit có sẵn trên máy tính của bạn. Bạn sẽ tạo kiểu font với các thông số sau. League Gothic, Italic. Font Size: 60 pt. Leading: 72 pt. Nếu không nhìn thấy League Gothic trong danh sách, hãy nhin ghi chú trong các ảnh sau.

Nhấn Esc để kết thúc việc tạo font chữ.

4. Thêm đoạn văn bản còn lại vào flyer

Hãy bắt đầu bằng việc tạo một hộp văn bản. Điều này giúp chúng nổi bật so với phần ảnh nền hỗn loạn còn lại. Một vấn đề thường gặp với chụp ảnh là background tự nhiên.

Nhấn F để chọn công cụ Rectangle Frame trong bảng Tool. Sau đó, kéo thành hình chữ nhật như trong hình.

Click vào danh sách nổi Fill trên bảng Control. Chọn Black và cài đặt màu nền trong menu nổi Stroke thành None.

Bây giờ, bạn cần khóa hộp văn bản lại đề phòng vô tình ảnh hưởng tới chúng. Chọn Object > Lock.

Nhấn T để chọn công cụ Type. Vẽ hình chữ nhật khác bên trong hộp màu đen. Mở tệp event-details.txt từ trong thư mục thiết kế và copy văn bản mẫu. Sau đó, chọn Edit > Paste.

Tip: Sẽ rất dễ dàng để bạn mở khóa các phần ảnh bị khóa để tiếp tục chỉnh sửa. Nhấn Command + Option + L (MacOS) hoặc Contron + Alt + L (Win) để mở khóa tất cả thành phần trong trang.

(còn nữa)