Resume chuyên nghiệp - thiết kế căn bản với InDesign (P2) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Resume chuyên nghiệp – thiết kế căn bản với InDesign (P2)

Adobe InDesign

Ứng dụng

Thủ thuật

(tiếp theo)

Trong bài viết phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện resume. Thiết kế ấn phẩm với Adobe InDesign luôn là lựa chọn tối ưu. Bởi đây là phần mềm đặc thù của Adobe phục vụ xuất bản và in ấn. Chúng tôi tịn rằng, với các tip hữu ích sau đây, bạn sẽ có được sản phẩm độc đáo. Qua đó, thể hiện cho nhà tuyển dụng ưu điểm bản thân, có được vị trí mong muốn. Theo dõi và ứng dụng linh hoạt bạn nhé!

4. Thêm các hiệu ứng bắt bắt cho resume

Thêm một số biểu tượng để gây chú ý cho hồ sơ của bạn. Còn nếu bạn muốn tạo lại hồ sơ như trong bài? Hãy sử dụng biểu tượng trong thư viện Resume.

Chọn Window > CC Libraries để mở bảng CC Libraries. Click vào danh sách phía trên màn hình và chọn thư viện Resume. Kéo xuống mục Graphics và click vào biểu tượng Experience. Sau đó, kéo chúng vào thư mục của bạn. Bây giờ, trỏ chuột sẽ được tải kèm biểu tượng. Đặt biểu tượng bên cạnh một tiêu đề và click.

Sử dụng hướng dẫn để điều chỉnh vị trí biểu tượng.

Tip: Bạn muốn sử dụng nhiều hơn đồ họa trong hồ sơ? Hãy thử dùng Creative Cloud Market. Ở đây có rất nhiều lựa chọn cho bạn ứng dụng nếu là thành viên Creative Cloud.

5. Ứng dụng một chủ đề màu sắc cho resume

Bạn có thể sử dụng chủ đề màu để bổ sung màu sắc cho các thành phần hồ sơ. Nếu muốn tạo lại mẫu hồ sơ trong bài, sử dụng chủ đề màu trong thư viện Resume.

Mở bảng CC Libraries. Kéo xuống mục Color Themes để thấy tất cả chủ đề bạn có thể sử dụng. Nhấn V và chọn phần hồ sơ ví dụ như phần biểu tượng. Click một nút màu sắc trong chủ đề. Để thay đổi màu chữ, nhấn T và chọn một màu trong chủ đề trên.

Tip: Bạn cũng có thể sử dụng chủ đề màu riêng. Song, trước đó, bạn cần ghi lại màu sắc với phần mềm Adobe Capture CC trên điện thoại.

(còn nữa)