Video miễn phí độc đáo từ Adobe Stock - hướng dẫn khai thác (P1) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Video miễn phí độc đáo từ Adobe Stock – hướng dẫn khai thác (P1)

Adobe Stock

Nguồn tư liệu

Nội dung

Thủ thuật

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thao tác căn bản phục vụ việc tìm kiếm, download và cấp phép hoạt động nguồn video miễn phí đầy hấp dẫn từ Adobe Stock thông qua bảng Libraries của ứng dụng Creative Cloud bao gồm trong các phần mềm Premiere Pro CC và After Effects CC.

1. Cài đặt ưu tiên cho download nguồn video Adobe Stock từ CC Libraries (với riêng Premiere Pro)

Trong phần mềm Premiere Pro, trước hết, bạn cần xác định được nơi bạn muốn lưu lại các đoạn video được cấp phép hoạt động từ Adobe Stock trên máy tính cá nhân để có thể sử dụng chúng cho các thiết kế sau này một cách hiệu quả và thuận tiện nhất. Ngoài ra, các đoạn video sẽ mặc định được lưu lại cùng thư mục với các file thiết kế.

Để thực hiện thao tác, hãy nhấn File > Project Settings > Scratch Disks…, và sau đó trong mục CC Libraties Download, hãy click nút Browse để chọn điểm đến.

2. Mở bảng CC Libraries để thuận tiện cho download nguồn video từ Adobe Stock

Bây giờ, bạn có thể sử dụng công cụ Search để tìm kiếm các đoạn video sẵn có bên trong bảng Creative Cloud Libraries của ứng dụng Premiere Pro hoặc After Effects.

Nếu bảng Libraries vẫn chưa mở, hãy đi tới chọn các nút Window > Libraries.

Xem thêm thông tin tại: Adobe Stock – hướng dẫn tìm và ứng dụng tài nguyên

3. Tìm kiếm phần xem trước cho download nguồn video từ Adobe Stock

Click mũi tên vào phần bên phải công cụ tìm kiếm. Chọn Adobe Stock từ menu chứa thanh kéo.

Trong phần tìm kiếm, hãy gõ một đoạn mô tả ngắn về video mà bạn đang tìm kiếm, ví dụ như “con ếch”. Nhấn Enter (với Window) hay Return (với Mac OS) để tiến hành quy trình tìm kiếm và thu nhận kết quả tìm kiếm.

Click vào mũi tên bên cạnh mục Results từ Adobe Stock để mở rộng trường kết quả tìm kiếm và chọn Video để thu hẹp phạm vi kết quả sẽ hiện ra.

Chú ý: 4K HD ở góc dưới bên phải của kết quả tìm kiếm có nghĩa là sản phẩm khả dụng cho cả độ phân giải 4K và HD.

(còn nữa)

Đặc biệt, bạn có thể nâng cao kĩ năng thiết kế bằng cách tham gia khóa học từ giảng viên quốc tế trường Arena Multimedia tại Học tư duy thiết kế – Biến ý tưởng thành hiện thực.