Hoạt động teamwork với CC Libraries - chia sẻ tài nguyên - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hoạt động teamwork với CC Libraries – chia sẻ tài nguyên

Trong bài viết sau, bạn sẽ học cách hoạt động nhóm với Creative Cloud Libraries. Điều này giúp cả team bạn làm việc cùng dễ dàng chia sẻ dữ liệu. Các dữ liệu đó bao gồm: ảnh, stock, họa tiết,… Đồng thời, chúng cũng đảm bảo các thành viên sử dụng chung một phiên bản Creative Cloud. Mong rằng với các tip chúng tôi đưa ra, bạn có thể làm việc hiệu quả, sáng tạo hơn!

1. Mời các cộng tác viên cùng hoạt động

Mở một trong các ứng dụng Creative Cloud cho máy tính. Mở menu Libraries Options. Chọn Collaborate. Trong cửa sổ trình duyệt, nhập các email chia cách bằng dấu phẩy. Chọn Invite. Các thành viên trong team sẽ nhận được email mời cộng tác. Bây giờ, các bạn có thể cùng chỉnh sửa thư mục riêng.

Chú ý: Các cộng tác viên đều cần tài khoản Adobe. Các bạn có thể đăng kí tài khoản Adobe miễn phí nếu chưa từng sở hữu chúng.

2. Cho phép hoạt động chỉnh sửa thiết kế

Bạn đã thêm xong các cộng tác viên. Bây giờ, hãy cấp quyền cho họ với các hoạt động trong phần cấp phép thiết kế.

  • Chọn Can Edit. Người này có thể xem, chỉnh sửa, thêm và xóa tài nguyên khỏi lưu trữ. Họ cũng có thể thêm các cộng tác viên khác.
  • Chọn Can View. Người này có thể truy cập phiên bản chỉ xem của tài nguyên trong lưu trữ.

Tất cả các cộng tác viên có thể thấy được cập nhật của lưu trữ.

Hoặc cách khác, nhấn Share Link từ menu Libraries Options. Bạn sẽ tạo đường link công khai. Từ đó, cho phép mọi người download phiên bản tài nguyên của mình. Một khi đồng nghiệp download bản sao, người đó có thể chỉnh sửa riêng. Điều này không ảnh hưởng đến thiết kế gốc của bạn.

Bạn muốn cho phép mọi người truy cập link công khai xem tài nguyên của bạn? Chọn Allow Follow bên dưới Additional Options. Điều này cho phép người khác sử dụng tài nguyên nhưng không thay đổi lưu trữ. Họ sẽ tự động nhận cập nhật khi tạo chỉnh sửa. Chọn Allow Save. Khi đó, mọi người truy cập đường link có thể lưu tài nguyên vào tài khoản cá nhân của họ.

Xem video Cộng tác trên thư mục Creative Cloud Libraries để biết thêm chi tiết.

Chúc các bạn có những giờ thực hành vui vẻ!