Hỗ trợ học viên khi tham gia khóa học tại Fedu - Fedu

Chào các bạn học viên nhằm nâng cao chất lượng học tập cũng như hỗ trợ học viên được tốt hơn. Hiện tại Fedu đang liên kết với bên Freetust để hỗ trợ học viên đang và sẽ tham gia học các khóa lập trình Frontend và lập trình PHP tại Fedu. Mọi câu hỏi hỗ trợ các bạn học viên đăng trên group này để được hỗ trơ tốt hơn. Link group: bit.ly/supportfrontend. ( Lưu ý group chỉ hỗ trợ học tập, không đăng tin tuyển dụng và các tin rác. Nếu vi phạm sẽ bị block vĩnh viễn )