Lưu ý về cài đặt phần mềm bootstrap 4 -FEDU - Lập Trình & Mỹ Thuật Đa Phương Tiện

Lưu ý về cài đặt phần mềm bootstrap 4

Để đảm bảo không bị ảnh hưởng của việc cập nhật liên tục plugin và phiên bản bootstrap 4. Bạn dùng bản sublimetext portable ở đây mình đã cài plugin đầy đủ rồi nhé : http://bit.ly/sublimetext2p

Hoàn thành
0 bình luận