Giới thiệu khóa học

 Adobe illustrator phiên bản update mới nhất kiến thức 2019 

Nội dung khóa học

Học cách thiết kế logo từ logic đến sản phẩm
 Bài 1 LOGO 01 Giới thiệu
 Bài 2 LOGO 02 - Cách số 1 - Vẽ logo sử dụng pentool
 Bài 3 LOGO 02 - Thực hành pentool ( nhắc lại )
 Bài 4 LOGO 03 - Cách số 2 - Vẽ logo sử dụng kĩ thuật hình cơ bản
 Bài 5 LOGO 04 - Cách số 3 vẽ logo sử dụng kĩ thuật tỉ lệ vàng
 Bài 6 LOGO 05 - Thế nào là logo hiện đại, thế nào là logo truyền thống
 Bài 7 LOGO 06 - Thế nào là thương hiệu tính cách bền vững và tính cách xu hướng
 Bài 8 LOGO 07 - Logo phổ thông thì hình dạng thế nào ?
 Bài 9 LOGO 08 - Logo tính cách thủ công thì hình gì ?
 Bài 10 LOGO 09 - Thế nào là sang trọng ?
 Bài 11 LOGO 10 - Logo trừu tượng thì hình dạng gì ?
 Bài 12 LOGO 11 - Phân tích ví dụ từ bài học viên
 Bài 13 LOGO 12 - Chữa bài học viên - logo nhà hàng ăn chay
 Bài 14 LOGO 13 - Chữa bài học viên logo hãng rượu
 Bài 15 LOGO 14 - Logo ứng dụng sách nói theo 2 cách tiếp cận logic
 Bài 16 LOGO 15 - Logo ứng dụng cho nhà hàng lẩu thái
 Bài 17 001- Ôn tập typo với các thương hiệu Vincom Vinhomes
 Bài 18 002 Ôn tập typo với các thương hiệu Vinschool Vinmec Vinuni
 Bài 19 003 Ôn tập typo với các thương hiệu VinPearl
 Bài 20 004 Ôn tập typo với các thương hiệu Intercontinental
 Bài 21 005 Ôn tập typo với các thương hiệu Sungrand city
 Bài 22 006 LCK
 Bài 23 006 LEC
 Bài 24 007 LLA
 Bài 25 008 LPL
 Bài 26 009 - Ôn tập kiến thức Typography - Ferarri, Mercedes, Lamborgini
 Bài 27 010 - Ôn tập kiến thức typography - Volvo, Jeep, BMW, Honda
 Bài 28 011 - Phân tích tính cách typography - dòng slab serif với thương hiệu thời trang Dickes, carhartt
 Bài 29 012 - Phân tích tính cách typography - Sharp be original, maison mageila, anessa
 Bài 30 100 Typo App Huma am thanh nhieu nho
 Bài 31 101- Ôn tập kiến thức Typography với typo của Fiverr
 Bài 32 file dính kèm

Đăng ký khóa học

Hỗ trợ zalo 0934688632

199,000 đ Đăng ký