Giới thiệu khóa học

HỌC PHẦN 5 - 03 - THỰC HÀNH THIẾT KẾ UI UX VỚI PHOTOSHOP & XD

Nội dung khóa học

01- Thiết kế web theo chuẩn Material Design của Google bằng photoshop
 Hệ thống đang update, trong lúc đó bạn xem tại link mới này nhé !
02- THIẾT KẾ WIREFRAME ỨNG DỤNG ĐỌC SÁCH BẰNG ADOBE XD
 Hệ thống đang update, trong lúc đó bạn xem tại link mới này nhé !
04- Chữa bài tập thực hành kĩ năng thiết kế UI
 Hệ thống đang update, trong lúc đó bạn xem tại link mới này nhé !
05- Chữa bài tập thực hành kĩ năng thiết kế UX
 Hệ thống đang update, trong lúc đó bạn xem tại link mới này nhé !

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký