Giới thiệu khóa học

Để thiết kế UI UX bạn cần kiến thức nền về 2 chuẩn thiết kế phổ biến hiện nay là Android và iOS. 

Chuẩn Android có tên là Material Design được nghiên cứu và công bố bởi Google và public trên website material.io 

Chuẩn iOS có tên là Apple Human Interface được chuẩn hóa bởi apple và công bố trên website : developer.apple.com/design

Khóa này là hướng dẫn bạn cách áp dụng và thực hành với chuẩn iOS.


Nội dung khóa học

PHẦN 1 - CÁC QUI TẮC CHUẨN HÓA CHO THIẾT KẾ TỪ APPLE HUMAN INTERFACE GUIDELINE
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé

Đăng ký khóa học

Tt 1 lần,update free,Feedback telegram:0915378851

149,000 đ Đăng ký