Giới thiệu khóa học

Học thiết kế web/app với ADOBE XD

Nội dung khóa học

Học thiết kế web/app với ADOBE XD
 001- Giới thiệu phần mềm Adobe XD (11:34)
 002- Cài đặt Adobe xd 2018 (05:41)
 003 - Định nghĩa thiết kế UX (11:37)
 004 - Định nghĩa thiết kế UI (12:21)
 005 - Qui trình thiết kế UI UX (10:45)
 006 - Tại sao thiết kế UI UX (03:04)
 007- Tổng quan cách sử dụng Adobe XD (03:04)
 008-Hai cách xuất file thiết kế web ra trình duyệt trên Adobe XD (05:53)
 009- Xuất file thiết kế App dạng link và rút gọn link (05:38)
 010- Cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại và ipad để demo thiết kế (03:36)
 011- Cách đổ màu Gradient (05:12)
 012- Text trong Adobe XD (03:03)
 013- Chữ demo trong Adobe XD (03:15)
  014- Line height của chữ trong Adobe XD (03:58)
 015- Cỡ chữ chuẩn cho thiết kế app (05:31)
 016- Chuyển đổi chữ thành hình trong Adobe XD (04:05)
  017- Sử dụng repeatgrid (04:34)
 018- Bo góc nhanh trong Adobe XD (01:43)
 Bài 19
  020- Set độ trong suốt của đối tượng siêu tốc (02:23)
 021- Hiệu ứng blur trong Adobe XD (02:45)
 022- Cách sử dụng font icon (03:32)
 023- Sử dụng icon của Google Material (03:32)
 024-Sử dụng icon finder và Flaticon (02:52)
 025- Cách thiết kế chính xác theo chuẩn lưới của Google Material (04:28)
 026- Cơ bản về demo ứng dụng trong Adobe XD (07:13)
  027- Điều hướng dạng trượt cho các chức năng thanh toán (02:20)
  028- Cách căn chỉnh Repeat Grid và xử lý nội dung demo (05:32)
 029- Cách làm giao diện cuộn chuột trên Web và App
 030- Cách làm hiệu ứng Popup (10:03)
 031- Giới thiệu tính năng auto animate (07:09)
 032- Thực hành hiệu ứng slide ảnh (02:53)
 033- Làm hiệu ứng kéo thả trên Adobe XD (04:57)
 034- Cách thiết kế hiệu ứng loading và demo (06:29)
 035- Cách lưu thông số màu nhanh trong Adobe XD (01:42)
 036- Cách quản lý màu trong thiết kế (08:08)
 037- Cách thiết kế cố định một phần tử khi cuộn chuột (03:24)
 038- Quản lý layer trong Adobe Xd (04:33)
 039- Làm hiệu ứng cuộn chuột thay đổi nội dung (07:58)

Đăng ký khóa học

Giá học trọn đời

299,000 đ Đăng ký