Nội dung khóa học

Phần 1 - Làm quen với illustrator
 Phần này bạn xem lại khóa illut cơ bản nhé
Phần 3 - Thực hành các kĩ thuật sử dụng cho thiết kế marketing
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Phần 4 - Kĩ thuật thiết kế ảnh cho quảng cáo
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Phần 5 - Kĩ thuật thiết kế chữ cho quảng cáo
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký