Giới thiệu khóa học

After Effect nâng cao với typography

Nội dung khóa học

FILE ĐÍNH KÈM
 TẢI TẠI ĐÂY
PHẦN 1 - KĨ THUẬT TEXT ANIMATOR
 Bài 1 002 Giới thiệu khóa học
 Bài 2 003 Hiểu và học cách chỉnh gia tốc
 Bài 3 004 Luyện tập Position Animator
 Bài 4 005 Chuyển động chữ với Scale Animator
 Bài 5 006 Chuyển động chữ với shape triangle
 Bài 6 007 Timing với 2 layer text motion
 Bài 7 008 Chỉnh tâm chuyển động với Anchor Point Grouping
 Bài 8 009 Text motion với ajustment layer
 Bài 9 010 2 cách làm chuyển động với scale và position
 Bài 10 011 Chuyển động text với 3 style
 Bài 11 012 Chuyển động skew kết hợp anchor point
 Bài 12 013 Tracking animation
 Bài 13 014 Line spacing animation
 Bài 14 015 Character offset animation
 Bài 15 016 blur text animation
 Bài 16 017 Hiệu ứng chuyển động chữ ngẫu nhiên
 Bài 17 018 Hiệu ứng lắc với nhiều animator
 Bài 18 019 Hiệu ứng lắc sử dụng expression
 Bài 29 128 P Character
 Bài 31 130 T Character
 Bài 30 129 Y Character
 Bài 32 131 Tada animation
 Bài 33 132 Thực hành typography animation Sắp xếp
 Bài 34 133 Thực hành typography animation làm chi tiết chuyển động dấu
 Bài 35 134 Làm chuyển động dấu huyền
 Bài 36 135 Làm chuyển động dấu nặng
 Bài 37 136 R Character
 Bài 38 137 Hoàn thiện đoạn text 01
 Bài 39 138 Hoàn thiện đoạn text 02
 Bài 40 139 Hoàn thiện đoạn text 03
 Bài 41 140 Tổng kết khóa học

Đăng ký khóa học

Tt 1 lần,update free,Feedback telegram:0915378851

99,000 đ Đăng ký