Giới thiệu khóa học

After Effect nâng cao với kĩ thuật chuyển động Walk Cycle

Nội dung khóa học

PHẦN 03 : CÁC QUI TẮC KHI QUẢN LÝ LAYER NHÂN VẬT
 Hệ thống update, bạn xem tại link mới ở đây
PHẦN 04 : DỰNG KHUNG XƯƠNG VÀ KẾT NỐI VỚI NHÂN VẬT
 Hệ thống update, bạn xem tại link mới ở đây
PHẦN 05 : BÀI THỰC HÀNH VÀ BÀI TẬP CUỐI KHÓA
 Hệ thống update, bạn xem tại link mới ở đây

Đăng ký khóa học

Giá thanh toán 1 lần

299,000 đ Đăng ký