Giới thiệu khóa học

After Effect phần nền cơ bản từ đó học các kĩ năng nâng cao hơn về phim và motion

Nội dung khóa học

006-01-THỰC HÀNH
 FILE ĐÍNH KÈM
 103- Kĩ thuật mặt nạ (07:27)
 104- Cách làm xô nghiêng chữ (04:48)
 105- Chữa bài thực hành số 1 - phần bố cục (07:20)
 106- Chữa bài thực hành số 1 - phần chuyển động (11:38)
 107- Chữa bài thực hành số 1 - phần xuất file (03:13)
 108- Chuyển động bố con (03:59)
 109- Chữa bài thực hành số 2 - Cách 1 (10:58)
 110- Chữa bài thực hành số 2 - Cách 2 (05:14)
 111- Cách copy chuyển động (03:37)
 112- Chữa bài thực hành số 3 (06:53)
 113- Chữa bài thực hành số 4 - xoay 3d và skew (10:09)
 114- Chữa bài thực hành số 5 - cách 1 (04:36)
 115- Chữa bài thực hành số 5 - cách 2 (06:56)
 116- Chữa bài thực hành số 6 (06:05)
 117- Chữa bài thực hành số 7 (03:34)
 118- Chữa bài thực hành số 8 - kĩ thuật text animator (05:54)
 119- Chữa bài thực hành số 9 (08:41)
 120- Chữa bài thực hành số 10 - mặt nạ ngược (12:27)
 121- Chữa bài thực hành số 11 - group layer (04:26)
 122- Chữa kĩ thuật group mask (09:26)
 123- Chữa bài thực hành 12 - Mask inverted (07:36)
 124- Chữa bài thực hành 13 (07:30)
 125- Chữa bài thực hành số 14 (11:49)
 126- Chữa bài tập số 15- nhân bản chuyển động (08:47)
 127- Chữa bài tập số 16 - thực hành nhân bản (06:10)
 128- Chữa bài tập số 17 - animator nhiều trạng thái (08:02)
 129- Chữa bài tập 18- text animator (04:03)
015- Giới thiệu kĩ thuật chuyển động đặc trưng của After Effect - Trimpath
 043- Giới thiệu hiệu ứng Trimpath và phân loại Trimpath (05:00)
 044- Thực hành trimpath dạng đường (07:08)
031- Cài đặt và khái niệm cơ bản về Particle trong After Effect
 114- Cài đặt plugin Particular 2018 (05:08)
 115- Emitter và Particle (10:49)

Đăng ký khóa học

Giá thanh toán một lần

gồm hỗ trợ cài đặt, và hỗ trợ kĩ thuật khi học

299,000 đ Đăng ký