Giới thiệu khóa học

After Effect phần nền cơ bản từ đó học các kĩ năng nâng cao hơn về phim và motion

Nội dung khóa học

012- Giới thiêu các phím tắt và After Effect Expression
 File đính kèm
 Hướng dẫn cài đặt phần mềm
015- Giới thiệu kĩ thuật chuyển động đặc trưng của After Effect - Trimpath
 Bài 1 043 Giới thiệu hiệu ứng Trimpath và phân loại Trimpath
 Bài 2 044 Thực hành trimpath dạng đường
023- Camera trong After Effect
 Hướng dẫn cài đặt phần mềm
028- Học kĩ thuật làm hiệu ứng đèn Neon kết hợp âm thanh
 File đính kèm
 Bài 1 102 Tạo hiệu ứng Neon sync với âm thanh
031- Cài đặt và khái niệm cơ bản về Particle trong After Effect
 Bài 1 114 Cài đặt plugin Particular 2018
 Bài 2 115 Emitter và Particle

Đăng ký khóa học

Tt 1 lần,update free,Feedback telegram:0915378851

gồm hỗ trợ cài đặt, và hỗ trợ kĩ thuật khi học

189,000 đ Đăng ký