Giới thiệu khóa học

Thiết kế logo thế nào ? series này sẽ hướng dẫn bạn tiếp cận cách logic đầu tiên trong thiết kế logo. Bạn cần biết cách dùng illustrator trước khi xem phần này nhé.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán 1 lần

199,000 đ Đăng ký