Giới thiệu khóa học

Học phần 3 - 01 - PHOTOSHOP DÀNH CHO MARKETING

Nội dung khóa học

Tách nền - kĩ thuật quan trọng nhất khi thiết kế banner
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
 File dinh kem
Mặt nạ - Kĩ thuật quan trọng số 2 khi thiết kế banner
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Hoà trộn màu - Kĩ thuật quan trọng số 3 khi thiết kế banner
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Thành tố đầu tiên trong thiết kế banner - Thiết kế Typography
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Thành tố thứ 2 trong thiết kế banner - Thiết kế ảnh
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Thực hành thiết kế chiến dịch quảng cáo facebook
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Thực hành thiết kế quảng cáo youtube, và quảng cáo động
 Hệ thống update, video của phần này bạn xem tại đây nhé
Photoshop & illustrator thực chiến
 Phần này xem trong khóa pts nâng cao

Đăng ký khóa học

Khóa này hiện tại đang có giá là

299,000 đ Đăng ký