Giới thiệu khóa học

Học phần 3 - 01 - PHOTOSHOP DÀNH CHO MARKETING

Nội dung khóa học

Thành tố đầu tiên trong thiết kế banner - Thiết kế Typography
 Bài 1 101 Giới thiệu kĩ thuật thiết kế typography trong quảng cáo
 Bài 2 102 Lý thuyết về thiết kế chữ
 Bài 3 103 13 khái niệm cơ bản về chữ
 Bài 4 104 Tải font, tìm font, và sử dụng font
 Bài 5 105 Chọn font cho thiết kế thế nào
 Bài 6 106 Các qui tắc kết hợp chữ phần 1
 Bài 7 107 Các qui tắc kết hợp chữ phần 2
 Bài 8 107 2 Các lỗi thường gặp khi kết hợp chữ
 Bài 9 108 Các kĩ thuật thao tác với chữ phần 1
 Bài 10 109 Các kĩ thuật thao tác với chữ phần 2
 Bài 11 110 7 kĩ thuật thiết kế typography
 Bài 12 111 Bài tập thực hành kĩ thuật typography
 Bài 13 112 Chữa bài 7 kĩ thuật phân cấp chữ
 Bài 14 113 Không cần chính xác chỉ cần dứt khoát
 Bài 15 114 Không cần chính xác chỉ cần dứt khoát chữa bài tập
 Bài 16 115 Hoàn thiện bài tập
 Bài 17 116 Giới thiệu bài tập typography cho banner quảng cáo đăng ký thành viên
 Bài 18 117 Chữa bài typography cho banner quảng cáo đăng ký thành viên
 Bài 19 117 2 Hoàn thiện thiết kế với phần ảnh phương án 1
 Bài 20 117 3 Hoàn thiện thiết kế banner phương án 2
 Bài 21 117 4 Thiết kế ảnh phương án 3
 Bài 22 118 Giới thiệu bài tập thiết kế quảng cáo cho phòng tập Gym
 Bài 23 119 Chữa bài tập thiết kế quảng cáo cho phòng tập Gym
 Bài 24 120 Chữa 3 phương án khác nhau cho Typography
 Bài 25 120 2 Hoàn thiện phần typo sử dụng phân cấp màu đối lập
 Bài 26 121 Thiết kế phần ảnh
 Bài 27 122 Thiết kế phần typo cho quảng cáo du lịch Nhật Bản
 Bài 28 123 Thiết kế phần ảnh
 Bài 29 124 Hoàn thiện thiết kế theo nhiều ý tưởng phần 1
 Bài 30 125 Hoàn thiện thiết kế theo nhiều ý tưởng phần 2
 Bài 31 126 Mua ảnh để hoàn thiện thiết kế
 Bài 32 127 Các cách xuất file thiết kế quảng cáo
 Bài 33 128 Thiết kế banner hàng công nghệ
 Bài 34 129 6 phương án thiết kế typo cho banner nước ép hoa quả tươi
 Bài 35 129 1 Thiết kế phần ảnh phương án 1
 Bài 36 129 2 Chữa ý tưởng thiết kế thứ nhất
 Bài 37 129 2 Thiết kế phần ảnh phương án 2
 Bài 38 130 Chữa ý tưởng thiết kế kiểu thứ hai
 Bài 39 131 Thiết kế banner dạng vuông
Photoshop & illustrator thực chiến
 Phần này xem trong khóa pts nâng cao

Đăng ký khóa học

Hỗ trợ liên hệ zalo 0934688632

189,000 đ Đăng ký