Giới thiệu khóa học

HỌC PHẦN 4 - 05 - Chữa bài thiết kế video motion quảng cáo Shopee từ A-Z

Nội dung khóa học

Phần 1 - Thiết kế phân cảnh chuyển động cho quảng cáo Shopee
 Hệ thống đang update, bạn xem tại link này
Phần 2 - Xuất từ thiết kế sang After Effect
 Hệ thống đang update, bạn xem tại link này
Phần 3 - Chuyển thiết kế thành Motion theo kịch bản mẫu trên After Effect
 Hệ thống đang update, bạn xem tại link này
Phần 4 - Thu âm & ghép âm thanh vào video trên Audition
 Hệ thống đang update, bạn xem tại link này

Đăng ký khóa học

Giá thanh toán 1 lần học trọn đời

299,000 đ Đăng ký