Khóa học - Fedu

Lập trình - Thiết kế web

Học ONLINE

34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

30 – HTML CSS cơ bản


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

899,000 ₫599,000 ₫

Học ONLINE

25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator


NGUYỄN ĐỨC VIỆT
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

750,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

03: Thành thạo lập trình jquery qua 20 bài tập thực hành


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫399,000 ₫

Thiết kế đồ họa

Học ONLINE

Thiết kế quảng cáo tương tác với Google Web Designer


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

399000 ₫

Học ONLINE

032 – Thiết kế và làm profile cá nhân bằng Powerpoint


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

031- Thực hành thiết kế UI/UX qua bài tập


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

28 -Học diễn hoạ 3D không cần biết thiết kế 3D với Adobe Dimension


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

26 – DỰNG VIDEO QUẢNG CÁO TRONG VÒNG 30 PHÚT VỚI ILLUSTRATOR VÀ POWERPOINT


NGUYỄN ĐỨC VIỆT
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

698,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

13: Học thiết kế UX/UI Web/App bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe Experience design CC 2017


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫349,000 ₫

Combo Khóa Học Lập Trình Web

Học ONLINE

Khóa học lập trình Full-Stack


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

5,999,000 ₫1,999,000 ₫

Học ONLINE

03 – 09 – 15 – 22 -23 -29 – 27: Khóa học lập trình từ FrontEnd đến BackEnd


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

3,000,000 ₫1,500,000 ₫

Học ONLINE

03 – 09 – 15 -22: Khóa học Front-End Master


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

2,500,000 ₫1,000,000 ₫

Học ONLINE

09-15-12: Lập trình Theme WordPress từ Front-end đến Back-end


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

2,299,000 ₫800,000 ₫

Học ONLINE

18-19: Học lập trình Back-end Php/MySQL theo mô hình MVC từ cơ bản – nâng cao


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

1,349,000 ₫599,000 ₫

Học ONLINE

09-15: Combo lập trình web Front-end từ Cơ bản – Nâng cao


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

1,349,000 ₫699,000 ₫

Combo Khóa Học Đồ Họa

Học ONLINE

14-16: Làm chủ thiết kế đồ họa – Chỉnh sửa ảnh với photoshop, ilustrator, lightroom


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

1,290,000 ₫599,000 ₫

Học ONLINE

02-08-13-16: Trọn bộ khóa học thiết kế đồ họa


Nguyễn Đức Việt - Vũ Đình Hùng
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

2,390,000 ₫799,000 ₫

Học ONLINE

08-16: COMBO Khóa học thiết kế đồ họa từ cơ bản – nâng cao


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

1,299,000 ₫499,000 ₫

Học thiết kế đồ họa theo Level

Học ONLINE

35- Thiết kế ứng dụng, thiết kế web theo chuẩn Material Design bằng Photoshop


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

1,199,000 ₫599,000 ₫

Học ONLINE

Level2: Thiết kế Ux/Ui cho Web & Mobile


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

13,999,000 ₫650,000 ₫

Học ONLINE

Level 1: Học thiết kế đồ họa từ cơ bản


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

3,495,000 ₫899,000 ₫

Tin học văn phòng

Học ONLINE

24: 1001 KỸ NĂNG VI TÍNH VĂN PHÒNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG VIỆC


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

650,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

17: Thành thạo tin học văn phòng A-Z


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

2 giờ

699,000 ₫599,000 ₫