Khóa học - Fedu

Lập trình - Thiết kế web

Học ONLINE

34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

30 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

30 – HTML CSS cơ bản


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

10 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

20 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

16 giờ

899,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator


NGUYỄN ĐỨC VIỆT
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

12h

750,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

03: Thành thạo lập trình jquery qua 20 bài tập thực hành


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

80 bài

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

21: Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo ‘kiểu’ SASS


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

8

550,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

12 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

19: Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

11 Giờ

649,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

18 – Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC với Codeigniter Framework 3x


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

13 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

12: Học lập trình ra website hoàn chỉnh A-Z với WordPress


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

27 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

15: Học lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

18 giờ

649,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

11: Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

4 giờ

599,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

09: Học lập trình web front-end cơ bản với Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

21 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

05: Học thiết kế web bán hàng trong 3 ngày cho người không chuyên


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

21 giờ

549,000 ₫299,000 ₫

Combo Khóa Học Lập Trình Web

Học ONLINE

Khóa học lập trình Full-Stack


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

200+

5,999,000 ₫1,799,000 ₫

Học ONLINE

03 – 09 – 15 – 22 -23 -29 – 27: Khóa học lập trình từ FrontEnd đến BackEnd


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

100 giờ học

3,000,000 ₫1,300,000 ₫

Học ONLINE

03 – 09 – 15 -22: Khóa học Front-End Master


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

55 giờ học

2,500,000 ₫800,000 ₫

Học ONLINE

09-15-12: Lập trình Theme WordPress từ Front-end đến Back-end


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

50 giờ học

2,299,000 ₫600,000 ₫

Học ONLINE

18-19: Học lập trình Back-end Php/MySQL theo mô hình MVC từ cơ bản – nâng cao


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

22

1,349,000 ₫399,000 ₫

Học ONLINE

09-15: Combo lập trình web Front-end từ Cơ bản – Nâng cao


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

40 Giờ

1,349,000 ₫499,000 ₫

HỌC LẬP TRÌNH THEO LEVEL

Học ONLINE

LEVEL 01 – Trọn bộ kiến thức lập trình html/css/javascript


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

32 giờ

3,000,000 ₫699,000 ₫

Học ONLINE

LEVEL 02-BOOTSTRAP & JQUERY


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

30 giờ

3,000,000 ₫699,000 ₫

Học ONLINE

LEVEL 03-GIT SASS & REACT JS


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

29 giờ

3,000,000 ₫699,000 ₫

Tin học văn phòng

Học ONLINE

24: 1001 KỸ NĂNG VI TÍNH VĂN PHÒNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG VIỆC


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

20 giờ

650,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

17: Thành thạo tin học văn phòng A-Z


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ

899,000 ₫499,000 ₫