Giới thiệu khóa học

Học thiết kế UI/UX từ A đến Z

Nội dung khóa học

PHẦN 07 : HỌC CÔNG CỤ THIẾT KẾ UI UX ADOBE EXPERIENCE DESIGN
 041- Giới thiệu phần học công cụ thiết kế UI UX.mp4 (05:56)
 042- Cài đặt Adobe XD 2019.mp4 (02:52)
 043- 10 bước cơ bản để sử dụng Adobe XD - phần 1.mp4 (08:16)
 044- 10 bước cơ bản để sử dụng Adobe XD - phần 2.mp4 (08:12)
 045-Hai cách xuất file thiết kế web ra trình duyệt trên Adobe XD.mp4 (05:53)
 046- Xuất file thiết kế App dạng link và rút gọn link.mp4 (05:38)
 047- Cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại và ipad để demo thiết kế.mp4 (03:36)
 048- Cách đổ màu Gradient.mp4 (05:12)
 049- Text trong Adobe XD.mp4 (03:03)
 050- Chữ demo trong Adobe XD.mp4 (03:15)
 051- Line height của chữ trong Adobe XD.mp4 (03:58)
 052- Cỡ chữ chuẩn cho thiết kế app.mp4 (05:31)
 053- Chuyển đổi chữ thành hình trong Adobe XD.mp4 (04:05)
 054- Sử dụng repeatgrid.mp4 (04:34)
 055- Bo góc nhanh trong Adobe XD.mp4 (01:43)
 056- Set độ trong suốt của đối tượng siêu tốc.mp4 (02:23)
 057- Hiệu ứng blur trong Adobe XD.mp4 (02:45)
 058- Cách sử dụng font icon.mp4 (03:32)
 059- Sử dụng icon của Google Material.mp4 (03:32)
 060-Sử dụng icon finder và Flaticon.mp4 (02:52)
 061- Cách thiết kế chính xác theo chuẩn lưới của Google Material.mp4 (04:28)
 062- Cơ bản về demo ứng dụng trong Adobe XD.mp4 (07:13)
 063- Điều hướng dạng trượt cho các chức năng thanh toán.mp4 (02:20)
 064- Cách căn chỉnh Repeat Grid và xử lý nội dung demo.mp4 (05:32)
 065- Cách làm giao diện cuộn chuột trên Web và App.mp4 (04:50)
 066- Cách làm hiệu ứng Popup.mp4 (10:03)
 067- Giới thiệu tính năng auto animate.mp4 (07:09)
 068- Thực hành hiệu ứng slide ảnh.mp4 (02:53)
 069- Làm hiệu ứng kéo thả trên Adobe XD.mp4 (04:57)
 070- Cách thiết kế hiệu ứng loading và demo.mp4 (06:29)
 071- Cách lưu thông số màu nhanh trong Adobe XD.mp4 (01:42)
 072- Cách quản lý màu trong thiết kế.mp4 (08:08)
 073- Cách thiết kế cố định một phần tử khi cuộn chuột.mp4 (03:24)
 074- Quản lý layer trong Adobe Xd.mp4 (04:33)
 075- Làm hiệu ứng cuộn chuột thay đổi nội dung.mp4 (07:58)
 076- Thiết kế hiệu ứng xóa (09:08)
 077- Kĩ thuật thiết kế state trong UI UX (13:03)
 078- Chữa bài tập thiết kế state UI UX (05:56)
 079- Thiết kế UI UX ứng dụng sportify (07:53)
 080- Chữa bài tập hiệu ứng loading (08:38)
 081- Chữa bài tập hiệu ứng popup và state (10:42)
 090- Tổng kết khóa học.mp4 (07:31)

Đăng ký khóa học

Giá gốc thanh toán 1 lần

299,000 đ Đăng ký